Leczenie żylaków – informacje

Niezależnie od metody leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie wszelkich poszerzonych żył powierzchownych oraz ewentualne podwiązanie niewydolnych żył przeszywających (naczyń żylnych łączących żyły powierzchowne z głębokimi, których zastawki nie działają prawidłowo, powodując cofanie się krwi do układu powierzchownego) – żylaki nóg leczenie domowe, tak aby zabezpieczyć chorego przed nawrotem żylaków i osiągnąć jak najlepszy efekt kosmetyczny. Wskazaniem do stosowania tej metody leczenia są żylaki kończyn dolnych w każdym stopniu powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub operacją. Operacja żylaków kończyn dolnych może wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych (wczesnych i późnych): Zwężenie drogi odpływu krwi żylnej z kończyn dolnych – jeżeli główne pnie układu żylnego głębokiego, odprowadzające większość krwi z kończyn dolnych, są zwężone (najczęściej w wyniku choroby pozakrzepowej), to żylaki kończyn dolnych zapewniają zespolenie omijające odpływ żylny z dystalnych (położonych za zwężeniem) części nóg do żył udowych, biodrowych, a następnie przez żyłę główną dolną do serca – usunięcie żylaków w takim przypadku skutkowałoby krytycznym zredukowaniem możliwości odpływu krwi z kończyn dolnych z ciężkimi następstwami tego stanu;

Do uszkodzenia i nieprawidłowego działania zastawek żylnych może dochodzić w wyniku wcześniejszych chorób żył (zakrzepowe zapalenie żył), długotrwałego stania lub w wyniku podwyższonego ciśnienia w żyłach kończyn dolnych spowodowanego utrudnionym przepływem krwi przez duże żyły jamy brzusznej (ciąża, wodobrzusze, duże guzy nowotworowe jamy brzusznej). Wewnątrznaczyniowe metody leczenia żylaków kończyn dolnych, zaliczane do wspólnej grupy, nazywanej ablacją (leczeniem ablacyjnym), dzięki skuteczności i małoinwazyjnemu charakterowi są coraz częściej proponowane przez lekarzy i wybierane przez zgłaszających się do nich pacjentów. Charakterystyka żylaków: Żylaki kończyn dolnych są, inaczej mówiąc, poszerzonymi i zwiniętymi żyłami skórnymi oraz podskórnymi, występującymi na nodze w wyniku nieprawidłowego przepływu krwi przez niedomykalne zastawki żylne.

Najczęściej występują żylaki kończyn dolnych : pierwotnie — charakteryzujące się rozszerzeniem i wydłużeniem układu żył powierzchownych, z prawidłowym układem żył głębokich i przeszywających przy czynnościowo sprawnych zastawkach; wtórne — z również rozszerzonym i wydłużonym układem żył powierzchownych, lecz przy niewydolnych zastawkach żył przeszywających i głębokich; żylaki przełyku — rozszerzenia żył podśluzówkowych przełyku i wpustu żołądka, powstające wskutek utrudnienia odpływu krwi z narządów jamy brzusznej, w nadciśnieniu panującym w systemie żyły wrotnej; zmiany żylakowate dotyczą także innych narządów, np. odbytu ( hemoroidy ), powrózka nasiennego, pęcherza moczowego. Do uszkodzenia i nieprawidłowego działania zastawek żylnych może dochodzić w wyniku wcześniejszych chorób żył (zakrzepowe zapalenie żył), długotrwałego stania (praca zawodowa) lub w wyniku podwyższonego ciśnienia w żyłach kończyn dolnych spowodowanego utrudnionym przepływem krwi przez duże żyły jamy brzusznej (ciąża, wodobrzusze, duże guzy nowotworowe jamy brzusznej). Ale termin „żylaki” najczęściej kojarzony jest ze zmianami w obrębie kończyn dolnych, a mogą one się pojawiać tak-że w okolicy odbytu i przełyku oraz w pochwie i macicy lub w żyłach zbierających krew z jąder i moszny, tworząc żylaki powrózków nasiennych.

Uczuciu ciężkich nóg może towarzyszyć mrowienie, swędzenie, a czasami skurcze łydek Przed pojawieniem się na powierzchni skóry żylaków uwidaczniają się fioletowe pajączki – drobne, poszerzone żyły lub popękane małe naczynka krwionośne. Niedrożność żył głębokich, która może być skutkiem zakrzepicy, wpływa z kolei na zwiększanie się przepływu krwi przez powierzchowne żyły, prowadząc do pojawienia się żylaków wtórnych.